1. září ve znamení nových spolužáků – slavnostního vítání prvňáčků