Slavnostní zakončení školního roku a rozdání vysvědčení proběhne pro všechny děti tradičním způsobem v úterý 30. června.

_______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme ve čtvrtek 18. 6. v 17:30 hodin na netradiční třídní schůzky za budovou školy.

Vzhledem k výjimečnosti letošního školního roku nečekejte tentokrát žádné převratné informace. Místo nich nám bude potěšením věnovat vám několik vřelých slov a nabídnout k opékání buřty.

V případě nepříznivého počasí budou tyto třídní schůzky ve venkovní učebně.

Na setkání se těší kolektiv školy

_______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

odchody na oběd budou od zítřejšího dne probíhat následovně:

4. a 5. třída – odchod v 11:45

2. a 3. třída – odchod ve 12:05

1. třída – 12:30

Dále připomínáme, aby děti donesly podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění, svačinu, dvě roušky a pytlík na uložení roušek.

Na shledání se po sedmdesátipěti dnech těší kolektiv školy Mořina 🙂

_______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

na základě závazného pokynu MŠMT bude od 25. května na 1. stupni základních škol obnovena prezenční forma vzdělávání. V souladu s tímto pokynem jsou stanoveny následující podmínky a omezení:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 • Účast žáků na vzdělávacích aktivitách ve škole je do 30. 6. možná, nikoli povinná. Rozhodnutí je na zákonných zástupcích dítěte. Účast či neúčast dítěte je nutné oznámit škole nejlépe telefonicky nejpozději do 18. 5. Toto rozhodnutí až do 30. 6. nelze změnit.
 • Cílem je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který je realizován v rámci vzdělávání na dálku.
 • Ranní družina není poskytována, odpolední družina je organizována. pouze pro žáky
  1. ročníku. Družina v této době není zpoplatněna.
 • Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. V případě potřeby vyzvedávají rodiče děti před školou.
 • Všichni žáci jsou povinni ve společných prostorách školy nosit roušky. Každý žák musí mís s sebou minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Použití roušek při pobytu ve třídě se řídí pokyny vyučujícího.
 • Vstup žáků do školy je povolen od 7,45 hodin, shromažďování žáků před školou je zakázáno.
 • V rámci školního stravování budou zajištěny pouze obědy, školní svačiny nebudou poskytovány.
 • Vyučování bude realizováno v rozsahu čtyř vyučovacích hodin denně, to je od 8,00 do 11,40 hod.
 • Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
 • Všichni žáci musí ihned při nástupu do školy odevzdat zákonným zástupcem vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář je ke stažení na našich webových stránkách, případně na vyžádání v budově školy.

Žádáme rodiče, aby zodpovědně zvážili nástup zejména těch dětí, které jsou v kontaktu s osobami s rizikovými faktory (viz čestné prohlášení).

Formulář naleznete zde:

V případě jakýchkoli nejasností je možno telefonicky kontaktovat pracovníky školy.

______________________________________________________________________

Vážení rodiče,

přeposíláme informaci ohledně varovné situace, která proběhla v pondělí v nedaleké škole:

dne 21.10.2019 ráno v 7.45 oslovil neznámý muž v černé čepici a ve stříbrném autě jednoho žáka naší školy. Stalo se to v Karlické ulici, žák byl lákán do auta. Žák okamžitě zkontaktoval rodiče, ti vše nahlásili místní policii. Promluvte se svými dětmi, jak se v takové situaci zachovat. Ve škole budou žáci rovněž co nejdříve poučeni.

Mořinské děti byly dnes poučeny o možných důsledcích a jak se v takové situaci zachovat.

_______________________________________________________________________________

V týdnu od 30.září začínají zájmové kroužky (úterý – angličtina, středa-pohybovky, čtvrtek-střelba).

_______________________________________________________________________________