Vážení rodiče,

organizace obnovené prezenční výuky je následující:

Děti přichází do školy v 7:30 (NE DŘÍVE) až v 7:50 hod. Testovat se budou v tomto čase každé pondělí a čtvrtek ve svých třídách za pomoci pedagogického personálu. V případě pozitivního výsledku testu bude rodič neprodleně telefonicky kontaktován a informován o dalším postupu.

Školní družina je opět v rámci zachování homogenity skupiny v provozu pouze pro první třídu. Ranní družina je otevřena od 6:30 až 7:30 hod. Testování proběhne v družině.

Testování školními testy probíhá ve třídách. Individuální testování vlastními donesenými testy (ze seznamu schválených testů MZČR) uskutečňují rodiče s dětmi na chodbě před jídelnou. Tento způsob testování je potřeba oznámit při vstupu do školy.

Svačiny dětem nebudou poskytovány, obědvat budou po třídách. Výuka bude probíhat podle rozvrhu dětí.

Prosíme rodiče o vybavení dětí dvěma chirurgickými rouškami v sáčku.

Rodiče žádáme o zodpovědné zvážení aktuálního zdravotního stavu dítěte. V případě jakýchkoliv náznaků zdravotních problémů je nutné dítě do kolektivu neposílat.  

_____________________________________________________________________________