___________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

od pondělí, tj. 4. ledna 2021 probíhá opět distanční výuka pro 4. a 5. ročník. Přesný rozvrh obdrží žáci do svých školních emailových schránek na Gmail.

Ostatní ročníky, tzn. 1. až 3. ročník se bude učit prezenčně. Žákům třetího ročníku odpadne v úterý odpolední vyučování a bude přesunuto na pátou vyučovací hodinu. Třetí ročník tedy bude každý den končit po páté hodině, tzn. ve 12:35 hod, následovat bude oběd a poté děti opustí budovu školy.

V pondělí , v úterý, ve čtvrtek a v pátek odchází prvňáci na oběd ve 12:00 hod, pak následuje družina. Ve středu jdou děti na oběd ve 12:35 hod po páté vyučovací hodině.

Druhý ročník končí pondělí až středa v 11:40 hod, následuje oběd a děti odchází domů. Ve čtvrtek a v pátek končí vyučování druhého ročníku ve 12:35 hod, poté následuje oběd a děti odcházejí domů.

Školní (ranní i odpolední) družina bude v provozu pouze pro prvňáky, aby bylo dosaženo homogenity skupin. Ročníky, které do družiny nespadají (tzn. 2. a 3. třída) přichází do školy v čase 7:45 až 7:55 a odchází dle výše uvedeného časového schématu.

Jídelna je v provozu, ovšem svačiny pro školáky nejsou do odvolání dočasně poskytovány. V případě zájmu je možné si do vlastních nádob odnést oběd domů (týká se žáků 4. a 5. ročníku). Objednání telefonicky (na tlf.č. 724 964 153), závazně po celou dobu distanční výuky.

Zájmové kroužky jsou prozatím pozastaveny.

Rodiče nesmí vstupovat do budovy školy, zazvoní na zvonek a děti vyjdou samy ven. Osobní kontakt pedagogů s rodiči je možný na požádání.

Během pobytu ve škole je nutné mít na ústech roušku (ne štít).

______________________________________________________________________________

Všem rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a již žádné omezené výuky v roce 2021.       

Kolektiv ZŠ