Houbařská pohádkanový termín divadelního představení je 17.9. od 9:15 v MŠ. Těšíme se na hezký kulturní zážitek!


Vážení rodiče,

havárie vodovodního řádu byla odstraněna. Provoz MŠ bude obnoven v úterý 7.9. v běžném režimu.

Děkujeme za pochopení.


Nový termín třídních schůzek je 13.9. od 16:30 v jídelně ZŠ (bez přítomnosti dětí). Žádáme o dodržení hygienických nařízení (respirátor, dezinfekce rukou u vchodu). Těšíme se na Vaši účast!Dle aktuálního sdělení MŠMT a MZd oznamujeme rodičům, že je nezbytné dodržovat tato opatření při vstupu dospělých osob do budovy školy:

  1. je nutné zakrytí dýchacích cest ochranným prostředkem (respirátor, roušky) po celou dobu pobytu v budově, dezinfekce rukou, dodržovat hygienická opatření
  2. zdržovat se v prostorách školy po nezbytně dlouhou dobu
  3. do MŠ nebudou přijímány děti, které vykazují symptomy infekčního onemocnění (rýma, kašel, otoky očí, zvýšená teplota, dušnost…)

V případě alergií nutnost doložit potvrzení dětského lékaře (specialisty) o aktuální bezinfekčnosti dítěte.

4. Nedávat dětem do MŠ vlastní hračky a převleky.