Zápis dětí do MŠ v Mořině na školní rok 2020/2021 je plánován na 2. května 2020 od 14:00 do 17:30 hod. v prostorách mateřské školy.

Vzhledem k současné situaci související s opatřeními ohledně koronaviru, bude forma a případně datum zápisu přizpůsoben momentální situaci a aktualizován na webu MŠ.

Mgr. Petr Sodomka

!POZOR! úkoly a dopisy pro děti jsou nově v záložce ÚKOLNÍČEK!

Od čtvrtka 19. března byl v nouzovém režimu spuštěn provoz v části 2. základní a mateřské školy v Preislerově ulici. Škola bude přijímat děti ve věku od 7 do 10 let, jejichž rodiče nemohou za krizové situace o své děti pečovat.

K tomuto kroku přistoupilo město Beroun na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými pracovníky určené školy či školského zařízení.

Pro mladší děti od 3 do 6 let otevřelo město již 17. března Mateřskou školu Pod Homolkou.

Kontakt pro poskytnutí informací:
ředitelka mateřské školy: Mgr. Jitka Haklová, mobil: 721 127 758, e-mail: mspodhomolkou@seznam.cz

Podmínky přijetí do základní školy v Preislerově ulici jsou zveřejněny na webových stránkách školy,  včetně přihlášky a celého znění rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje.

Kontakt pro poskytnutí informací:
ředitel školy: Mgr. Pavel Herold, tel: 311 622 572, mobil 733 603 080, e-mail: 2zs@2zsberoun.cz –

Vážení rodiče,

z rozhodnutí zřizovatele je od 12.3. 2020 až do odvolání mateřská škola Mořina z důvodu boje proti koronaviru UZAVŘENA!

Pro další informace sledujte web mateřské školy!

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 ZŠ Mořina

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu:

čtvrtek 2. 4. 2020    14,00 – 17,30 hod.

náhradní termín: po telefonické dohodě, informace na tel. č.  257720409

s sebou si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte