Vážení rodiče a příznivci mateřské školy,

rády bychom vás touto cestou informovaly o současném dění v mateřské škole, plánovaných akcí a způsobu, kterým budou realizovány.

Vzhledem k tomu, že stále platí omezení a opatření proti šíření koronaviru, která se dotýkají i škol, je nezbytné je respektovat.

Hledáme vhodné a legální alternativní formy pokračování a realizování plánovaných projektů, abychom o ně děti nepřipravily.Některé aktivity byly závislé na přítomnosti externích lektorů nebo profesionálů v mateřské škole( divadlo, fotograf, workshopy..). Workshopy jsou realizovatelné bez přítomnosti lektora, který po dohodě nakoupí a připraví potřebný materiál na naše úžasné výtvory, což bohužel nelze například v případě divadla. S divadelní agenturou, která avizovala zákaz činnosti do odvolání, jsme neustále v kontaktu a pokud bude epidemiologická situace příznivá, představení v MŠ odehraje.

Nastala doba adventní a s ní přichází již tradiční mikulášská a vánoční nadílka. Mikulášská nadílka (4. 12.) bude letos trochu jiná, rozhodně se neobejde bez Mikuláše, andělů a čertů, kteří si ovšem „zařádí“ za okny. Mikuláš s anděly přinesou za okno poselství v dopise a my poté půjdeme po jejich stopách hledat, kam ukryli nadílku….děti podniknou tajuplnou výpravu do přírody.Vánoční nadílka bude jako obvykle v MŠ se zpíváním vánočních koled a slavnostním pohoštěním. Podrobné informace budou zveřejněny na dveřích MŠ. Plánované datum je 22.12.2020.

S politováním musíme konstatovat, že se s vámi nesetkáme ani u vánočního zpívání u kostela. Vzhledem k opatřením nelze koncert nacvičit společně se základní školou.
Věřte, že se mi některá sdělení nepíší radostně, nicméně je jenom na nás, jak se se stávající situací vypořádáme a hlavně si to v rámci možností pořádně užijeme!

Už nyní naše milá školka voní vánočně a za zavřenými dveřmi s dětmi pro vás chystáme překvapení….užíváme si korona – nekorona předvánoční čas v plném pracovním nasazení 🙂

Děkujeme za vaši součinnost, pochopení a soucítění s dětmi, které se z důvodu zdravotních rizik v rodinách těchto aktivit účastnit nemohou. A protože jsme všichni velcí kamarádi, myslíme i na ně a o nic je neošidíme.

Vám všem přejeme milý a pohodový čas adventní, především ale pevné zdraví.


Za tým MŠ

Zuzana Kolářová