Dle vládních nařízení bude v pondělí 3. 5. 2021 znovu otevřena MŠ a to pro všechny děti!

Přítomnost dětí bude možná bez testování!

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022 proběhne distančním způsobem v termínu od 3. – 14. května a to formou:

1) zaslání potřebné dokumentace do datové schránky školy 
2) doporučeně poštou
3) vložením do schránky na dveřích ZŠ
4) osobním předáním po předchozí telefonické domluvě v MŠ 

K zápisu je třeba doložit:

1) vyplněnou přihlášku 
2) čestné prohlášení zákonných zástupců o zdravotní způsobilosti dítěte nebo potvrzení od dětského lékaře
3) oboustranná fotokopie očkovacího průkazu ( popřípadě potvrzení lékaře o kontraindikaci, pro kterou nemohlo být dítě řádně očkováno)
4) fotokopie rodného listu dítěte 

Potřebné tiskopisy naleznete na webu MŠ – www.zsmorina.cz – v sekci „Dokumenty ke stažení“.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ naleznete v sekci „Organizace vzdělávání“.

Na přihlášky doručené po 16. květnu nebude brán zřetel!
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude zveřejněno do 30. dnů od 16. května 2021 pod pořadovým číslem dítěte, které vám bude zasláno emailem. 

22. 4. Nové úkoly pro naše šikovné školkáčky jsou zde 🙂