Přihlašování a odhlašování obědů

Děti se přihlašují a odhlašují ze stravování nejpozději jeden den předem na tel.číslech: 724 964 153 (do 16:30), 736 103 520 (do 18:00) nebo na e-mailové adrese: mhanclova@seznam.cz

V případě náhlého onemocnění a nepřítomnosti dítěte v MŠ si rodiče mohou oběd vyzvednout. Oběd bude vydán od 11:00 do 11:15 pouze do přinesených čistých jídlonosičů.

Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Stravné je třeba uhradit na účet 107-3927460217/0100 s uvedením VS a SS dítěte. Datum splatnosti do 20. dne předchozího měsíce.