Stravování

Stravné pro děti MŠ

Přesnídávka 9 Kč

Oběd 23 Kč

Svačina 9 Kč

STRAVOVÁNÍ V MŠ

Stravné (společně s částkou za školku) se hradí pomocí inkasa vždy k 25.dni v měsíci. V případě, že platba z jakéhokoliv důvodu ve prospěch účtu školy neodejde, je potřeba neprodleně částku uhradit na účet 107-3927460217/0100 s uvedením jména a specifického symbolu dítěte.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Všechny děti mají automaticky přihlášenou stravu na každý den. Chcete-li stravu odhlásit (nemoc, nepřítomnost), můžete tak provést pomocí systému STRAVA. Podrobný návod včetně přístupových údajů Vám byl předán.

Stravu je možné odhlásit nejpozději do 7.00hod. daného dne. Později to již systém neumožní. Oběd je zaúčtován a můžete si jej vyzvednout mezi 11.15 – 11.30 hod. do vlastních čistých nádob. Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

DŮLEŽITÉ!

Další dny absence nejsou odhlášeny automaticky, ale je potřeba vybrané dny odhlásit.

Odhlašování obědů je možné od 1. listopadu pouze tímto způsobem.

Nově zavedený systém nezahrnuje omlouvání absence dítěte. To řešte nadále telefonicky nebo osobně s učitelkou MŠ.