Stravné pro děti MŠ

Přesnídávka 9 Kč

Oběd 23 Kč

Svačina 9 Kč

Přihlašování a odhlašování obědů

Děti se přihlašují a odhlašují ze stravování nejpozději den předem na tel.čísle: 724 964 153 (do 18:00).

V případě náhlého onemocnění a nepřítomnosti dítěte v MŠ si rodiče mohou oběd vyzvednout. Oběd bude vydán od 11:00hod. do 11:15hod. pouze do přinesených čistých jídlonosičů.