Jídelna

Jídelníček na daný týden je k vidění v aplikaci Strava.

K obědům je podáván nápoj dle výběru žáka – pokaždé voda, ovocná šťáva (mošt), čaj.

Jsme schopni vyhovět dietologickým omezením dítěte a podávat dítěti jídlo adekvátní jeho alergii nebo zdravotnímu stavu. Předem je potřeba se dohodnout na detailech a spolupráci školy s rodinou.

OZNÁMENÍ

Oznamujeme rodičům, že vzhledem k stoupajícím cenám potravin bude
k 1. lednu 2020 výše stravného v základní škole upravena takto:

oběd                     z 26,- Kč na 30,- Kč

Navýšení tedy činí 4,- Kč na dítě a den a bude zohledněno již v záloze splatné v prosinci.

Mořina, 8. 10. 2019

                                                                            Petr Sodomka

STRAVOVÁNÍ V ZŠ

Stravné (společně s částkou za družinu či školku) se hradí pomocí inkasa vždy k 25. dni v měsíci. V případě, že platba z jakéhokoliv důvodu ve prospěch účtu školy neodejde, je třeba částku neprodleně uhradit na účet 107-3927460217/0100 s uvedením jména a specifického smybolu dítěte.

Přihlašování a odhlašování obědů v ZŠ:

Všechny děti mají automaticky přihlášenou stravu na každý den. Chcete-li oběd odhlásit (nemoc, nepřítomnost), můžete tak provést pomocí systému Strava. Podrobný návod včetně přístupových údajů byl dětem předán.

Stravu je možné odhlásit nejpozději do 7:00 hod. daného dne. Později to již systém neumožní, oběd je zaúčtován a můžete si jej vyzvednout mezi 11:15 až 11:30 hod. do vlastních čistých nádob. Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

Pozor, další dny absence nejsou odhlášeny automaticky, ale je potřeba vybrané dny odhlásit.

Odhlašování obědů je možné od 1. listopadu pouze tímto způsobem.

Pozn.: Nově zavedený systém nezahrnuje omlouvání absence dítěte. To řešte nadále telefonicky, případně osobně s příslušným učitelem.