Stravování

Stravné pro děti MŠ

Přesnídávka 9 Kč

Oběd 23 Kč

Svačina 9 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání je 600 Kč měsíčně vyjma dětí z povinnou předškolní docházkou.

STRAVOVÁNÍ V MŠ

Stravné (společně s částkou za školku) se hradí pomocí inkasa vždy k 25.dni v měsíci. V případě, že platba z jakéhokoliv důvodu ve prospěch účtu školy neodejde, je potřeba neprodleně částku uhradit na účet 107-3927460217/0100 s uvedením jména dítěte.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Všechny děti mají automaticky přihlášenou stravu na každý den. Chcete-li stravu odhlásit (nemoc, nepřítomnost), můžete tak provést pomocí systému STRAVA. Podrobný návod včetně přístupových údajů Vám byl předán.

Stravu je možné odhlásit nejpozději do 7.00hod. daného dne. Později to již systém neumožní. V případě náhlého onemocnění dítěte nebo jeho nepředvítalné absence z jiných důvodů, kdy nestihnete ve výše daném limitu stravu odhlásit, je zaúčtována a můžete si oběd vyzvednout mezi 11.15 – 11.30 hod. do vlastních čistých nádob. Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

DŮLEŽITÉ!

Strava bude vydávána domů POUZE PRVNÍ DEN, kdy bude dítě v MŠ nepřítomno. Další dny to již NEBUDE možné.

Absence není odhlášena automaticky, ale je nutné vybrané dny odhlásit v aplikaci.

Nově zavedený systém nezahrnuje omlouvání absence dítěte. To řešte nadále telefonicky nebo osobně s učitelkou MŠ.