Školní vzdělávací program

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vydal Opatření, kterým se od 1. 9. 2021 v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Změna se týká především nového pojetí informatiky.