Jsme klasická vesnická malotřídní škola. V budově školy se nachází tři třídy, z nichž jedna částečně slouží dětem ve školní družině. Vedle budovy máme krásné nové veřejné hřiště s učebnou pro výchovné předměty, volnočasové či odpočinkové aktivity, a to nejen pro žáky naší školy, ale i pro děti z obce.

Učíme se podle školního vzdělávacího programu Zdravý život.  Škola ve své činnosti akcentuje zdravý životní styl, pobyt v přírodě a přiměřené tělesné aktivity. Každoročně se všichni školáci účastní týdenního lyžařského výcviku v Krkonoších a na závěr školního roku také cyklistického pobytu blízko města Písek. Jednou ročně absolvujeme společně kurz plavání a kurz bruslení. Podnikáme pěší a cyklistické výlety po okolí, kde poznáváme krásy našeho regionu. Starší školáci vyráží na kolech v rámci dopravní výchovy na berounské dopravní hřiště.

Naším cílem je vytvořit v dětech kladný vztah ke sportu a vychovávat z nich samostatné osobnosti schopné přijímat zodpovědnost za své chování.

Připravujeme krásné, a především smysluplné akce, které si my i naše školní děti velmi užíváme. Ve spolupráci s mateřskou školkou organizujeme každoroční tradiční vánoční program Zpívání u kostela. Děti předvedou svůj um pěveckými výkony a vánočně naladí všechny diváky – spoluobčany.

Škola má také svůj stánek na jarmarku pořádaném při příležitosti poutě sv. Stanislava. Děti se na jeden den stanou prodejci, jelikož obsluhují kolemjdoucí zákazníky a nabízí výrobky, které vyrobily během pobytu v družině, pracovních činnostech a výtvarné výchově.

Každé pololetí se věnujeme sběru tříděného odpadu. Vyrážíme skrz naši obec a snášíme starý papír od našich spoluobčanů, který je později odvezen a vykoupen. Děti rovněž celoročně třídí ve svých domácnostech a hrají hru, kdo více nasbírá od každé suroviny a která třída celkově vyhraje.

 Jednou až dvakrát za školní rok přednáší naši školáci na Vítání nových občánků, které pořádá OU Mořina.

Školáci se vždy moc těší na zvířátkový den, kdy mají možnost donést si a představit ostatním svého mazlíčka, předat jim nastudované zajímavosti a povyprávět o něm.

Součástí školy je vlastní kuchyně a jídelna. Všem dětem, včetně školáků jsou připravovány kromě obědů i dopolední svačiny. Děti mají k dispozici čaj a vodu.

Naši školu navštěvují i děti z přilehlých obcí, jako je Mořinka, Kozolupy, Trněný Újezd, Hlásná Třebaň, Bubovice.

Přehled doby trvání jednotlivých vyučovacích hodin naleznete v této tabulce:

Vyučovací hodinad – do
1.8.00 – 8:45
2.8:55 – 9:40
3.10:00 – 10:45
4.10:55 – 11:40
5.11:50 – 12:35
6.13:00 – 13:45