Školní družina při ZŠ na Mořině má jedno oddělení, které navštěvují žáci 1. -3. ročníku. Vede jej kvalifikovaná vychovatelka. Pravidelně sem dochází téměř všichni žáci školy a většina z nich se aktivně zapojuje do všech druhů zájmové činnosti.

ŠD využívá ke své činnosti místnost společnou se 4. a 5. ročníkem, kde je pěkný prostor pro výtvarné a pracovní činnosti, kroužek keramiky, relaxační koutky pro chlapce i dívky, základní sportovní vybavení a plocha pro pohybové, dramatické hry. Formou didaktických her se zde děti také připravují na vyučování.

Provoz ranní družiny: 6:30 – 7:45       Provoz odpolední družiny: 11:40 – 16:00

Pozdější vyzvedávání dítěte po domluvě s vychovatelkou.

Společně se stravným rodiče hradí poplatek 150,- Kč.