Organizace školního roku 2023/2024

Začátek školního roku 4. září 2023

Podzimní prázdniny 26. a 27. října

Vánoční prázdniny od 23. prosince do 2. ledna 2024

Pololetní prázdniny 2. února

Jarní prázdniny od 11. do 15. března

Velikonoční prázdniny 28. března