Přihlašování a odhlašování obědů v ZŠ:

Stravné (společně s částkou za družinu) se hradí pomocí inkasa vždy k 25.dni v měsíci. V případě, že platba z jakéhokoliv důvodu ve prospěch účtu školy neodejde, je potřeba neprodleně částku uhradit na účet 107-3927460217/0100 s uvedením jména dítěte.

Všechny děti mají automaticky přihlášenou stravu na každý den. Chcete-li oběd odhlásit (nemoc, nepřítomnost), můžete tak provést pomocí systému Strava. Podrobný návod včetně přístupových údajů byl dětem předán.

Stravu je možné odhlásit nejpozději do 7:00 hod. daného dne. Později to již systém neumožní, oběd je pro daný den zaúčtován a můžete si jej vyzvednout mezi 11:15 až 11:30 hod. do vlastních čistých nádob. Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

Další obědy během absence nejsou odhlášeny automaticky, je potřeba je před systém odhlásit.

Odhlášení stravy nezahrnuje omlouvání absence dítěte z vyučování. To řešte nadále telefonicky, případně osobně s příslušným učitelem.

Jídelníček na daný týden je k vidění v aplikaci Strava.

K obědům je podáván nápoj dle výběru žáka – pokaždé voda, ovocná šťáva (mošt), čaj.

Jsme schopni vyhovět dietologickým omezením dítěte a podávat dítěti jídlo adekvátní jeho alergii nebo zdravotnímu stavu. Předem je potřeba se dohodnout na detailech a spolupráci školy s rodinou.

Cena obědu pro žáky ZŠ je 30,- Kč.