Bruslení, bohužel poslední, něž nám zavřeli školu :-(.

Sportujeme za každého počasí :-). 

 

Kombinujeme všechny formy výuky, aby nás učení bavilo. Dělení se zbytkem ve druhé a třetí třídě. 

Závěr měsíce ledna patřil celoškolnímu lyžařskému výcviku. Tuto akci jsme si náramně užili a už se moc těšíme na další…

   

 

V lednu jsme tradiční pozvánkou návštěvy školy zaujali naše milé předškoláky. Děti si vyzkoušely jak probíhá vyučování, prvňáci je zasvětili do školního prostředí, ukázali jim jaké mají učebnice a s paní učitelkou si společně užili strávený čas ve škole. 

Kurz plavání a spokojené tváře školáčků

Tříkrálová sbírka – naši školáci se vůbec poprvé v obci zúčastnili Tříkrálové sbírky. Sbírka byla organizována Farní charitou Řevnice a její výtěžek poputuje sociálně slabým a zdravotně znevýhodněným občanům. Jsme moc rádi, že jsme si všichni společně strávený čas užili a pomohli druhým!

Ohlédnutí za adventním časem – zážitky z čekání na Ježíška jsme ještě kromě učení dokázali skloubit s nácvikem vánočních písní a vystoupením všech dětí školy i školky tradičně u mořinského kostela. Samotné vystoupení se všem líbilo a nás potlesk diváků velice zahřál u srdce.

 

Mikuláš s čerty a andělem navštívil opět po roce naši školu a školku, aby prověřil, jak jsou děti zdatné v chování. Nikoho si naštěstí neodnesl, naopak všichni byli obdarováni zdravou dobrotou.

 

 

 

Vítání občánků – vybraní žáci naší školy se účastní této milé tradiční akce na obecním úřadě.

Tradiční návštěva Martina na bílém koni – jak bývá krásným zvykem, i letos nechal Martin na bílém koni všechny děti z mateřinky a školy v tajuplném  očekávání, jak to s tím sněhem a ztraceným měšcem dopadne.  Sníh sice mezitím roztál, ale měšec se dětem podařilo najít a Martinovi vrátit. 

 

 

Máme rádi pořádek – a proto se část kolektivu vydala během předmětu Člověk a jeho svět do terénu poznávat a opakovat nabité znalosti o přírodě a při té příležitosti jsme nelenili a uklidili hlavní tah obce od odpadků. 

 

Podzimní čas a s ním spojené chystání světýlek na dušičkový lampiónový průvod obcí – výuky se dobrovolně během volna zúčastnila i naše milá návštěva, Míša s Anežkou, dneska již žákyně druhého stupně. 

Tradiční návštěva našich bývalých žáků –bývá již zvykem, že mají-li  starší děti (dnes už osmáci a deváťáci) v okolních školách volno, navštěvují mořinskou školu stále jako tu „svoji“. Dobře vědí, že zde mají dveře stále otevřené.

Starší žáci čtou mladším – krásný příklad využití volného času o přestávkách. Žáci čtvrté a páté třídy po proběhnuté hodině českého jazyka pokračují v četbě i o přestávce a mladší spolužáci s chutí a zájmem poslouchají příběh o Dášeňce.

      

 

Michaelská slavnost – žáci naší školy připravili na konci září program pro děti mateřské školy, kde dokázaly statečnost a odhodlání pomoci drakovi Šmakovi k vytouženému spánku. 

 

Po škole ve škole – všechny děti se zúčastnily dobrodružného programu v podobě přespání ve škole. Předcházela prohlídka školy, děti viděly místa, kam se běžně nedostanou, dělaly věci, které běžně nedělají. Připravily si pod dohledem učitelského sboru výbornou večeři, zažily diskotéku, přespaly ve své třídě a následně jsme ráno všichni společně posnídali opět „school-made“ moučník a vydali se do nedalekého lesa plnit různé úkoly a soutěžit.

 

Karneval – moc oblíbená akce na sklonku zimy


Výlet za netopýry – do štoly lomu Malá Amerika 


Kurz bruslení – všechny ročníky každoročně absolvují kurz bruslení na černošickém stadionu.

Lyžařský kurz – Brádlerovy boudy a dnes již kultovní výcvik na lyžích. Nádherná akce, z které děti čerpají celý rok. 

Adventní čas 2018

Mikuláš 2018 – pomsta byla sladká :-).

Kurz plavání – všechny ročníky se každoročně účastní plaveckého výcviku a velmi si ho užívají.

Příjezd Martina na bílém koni

Oslavy 100 let výročí vzniku Československa

Přednáška potapěče Mgr. Bohuňovského – velice poutavé povídaní nejen o podmořském světě, ale o všech dobrodružných výpravách cestovatele,  pana Radka.

Podzimní sběr starého papíru – bývá zvykem, že žáci a učitelé chodí po obci a sbírají starý papír.