Školní jídelna zajišťuje i dopolední svačiny.

K obědům je podáván nápoj dle výběru žáka – pokaždé voda, ovocná šťáva (mošt), čaj.

Jsme schopni vyhovět dietologickým omezením dítěte a podávat dítěti jídlo adekvátní jeho alergii nebo zdravotnímu stavu. Předem je potřeba se dohodnout na detailech a spolupráci školy s rodinou.