K obědům je podáván nápoj dle výběru žáka – pokaždé voda, ovocná šťáva (mošt), čaj.

Jsme schopni vyhovět dietologickým omezením dítěte a podávat dítěti jídlo adekvátní jeho alergii nebo zdravotnímu stavu. Předem je potřeba se dohodnout na detailech a spolupráci školy s rodinou.

OZNÁMENÍ

Oznamujeme rodičům, že vzhledem k stoupajícím cenám potravin bude
k 1. lednu 2020 výše stravného v základní škole upravena takto:

oběd                     z 26,- Kč na 30,- Kč

Navýšení tedy činí 4,- Kč na dítě a den a bude zohledněno již v záloze splatné v prosinci.

Mořina, 8. 10. 2019

                                                                            Petr Sodomka

STRAVOVÁNÍ V ZŠ

Stravné je třeba uhradit na účet 107-3927460217/0100 s uvedením VS a SS dítěte. Datum splatnosti do 20. dne předcházejícího měsíce.

Přihlašování a odhlašování obědů v ZŠ:

Děti se odhlašují ze stravování nejpozději den předem na tel. čísle 724 964 153 (do 18:00).
V případě náhlého onemocnění a nepřítomnosti dítěte v MŠ i ZŠ si rodiče mohou oběd v první den absence vyzvednout. Oběd bude vydán od 11:00 do 11:15 pouze do přinesených čistých jídlonosičů.
Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě!