K obědům je podáván nápoj dle výběru žáka – pokaždé voda, ovocná šťáva (mošt), čaj.

Jsme schopni vyhovět dietologickým omezením dítěte a podávat dítěti jídlo adekvátní jeho alergii nebo zdravotnímu stavu. Předem je potřeba se dohodnout na detailech a spolupráci školy s rodinou.

OZNÁMENÍ

Oznamujeme rodičům, že vzhledem k stoupajícím cenám potravin bude
k 1. lednu 2020 výše stravného v základní škole upravena takto:

přesnídávka        13,- Kč zůstává

oběd                     z 26,- Kč na 30,- Kč

Navýšení tedy činí 4,- Kč na dítě a den a bude zohledněno již v záloze splatné v prosinci.

Mořina, 8. 10. 2019

                                                                            Petr Sodomka