Organizace školního roku 2022/2023

Začátek školního roku 1. září 2022

Podzimní prázdniny 26. a 27. října

Vánoční prázdniny od 23. prosince do 2. ledna 2023

Pololetní prázdniny 3. února

Jarní prázdniny od 6. do 12. března

Velikonoční prázdniny 6. dubna