Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 1. září

Podzimní prázdniny 27. – 29. října

Vánoční prázdniny od 23. prosince do 2. ledna 2022

Jednodenní pololetní prázdniny 4 .února

Jarní prázdniny od 28. února do 4. března

Velikonoční prázdniny 14. dubna

Hlavní prázdniny od 1. července 2022 do 31. srpna 2022