Rubriky
Aktuality základní škola

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu.

Úterý 4. 4. 2023 14:00 – 17:30 hod.

Náhradní termín: po telefonické dohodě
informace na tel. č. 257 720 409


S sebou si přineste:

  • Občanský průkaz rodiče
  • Rodný list dítěte
Rubriky
Aktuality základní škola

Bruslení

Termíny

30.1.6.2.13.2.20.2.27.2.13.3.20.3.27.3.
pondělí
  • odjezd v 7:30 hodin, návrat v 9:30 na svačinu
  • pokračujeme ve výuce

S sebou

Vhodné sportovní oblečení, rukavice, helma (sepnuté vlasy), brusle, pití

Příspěvek rodičů

Na pronájem stadiónu, trenéra a dopravu činí 1000,- Kč. Poplatek je třeba uhradit do 20.2.2023 převodem na účet školy s variabilním symbolem 222330 a specifickým symbolem dítěte.

Rubriky
Aktuality základní škola

Pololetní třídní schůzky

Připomínáme, že ve čtvrtek 15. 12. se od 17 hod. konají třídní schůzky.

Jste srdečně zváni.

Rubriky
Aktuality základní škola

Novinky v odhlašování obědů

Všechny děti mají automaticky přihlášenou stravu na každý den. Chcete-li oběd odhlásit (nemoc, nepřítomnost), můžete tak provést s platností od 1.11. pomocí systému Strava. Podrobný návod včetně přístupových údajů byl dětem předán.

Stravu je možné odhlásit nejpozději do 7:00 hod. daného dne. Později to již systém neumožní, oběd je zaúčtován a můžete si jej vyzvednout mezi 11:15 až 11:30 hod. do vlastních čistých nádob. Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

Pozor, další dny absence nejsou odhlášeny automaticky, ale je potřeba vybrané dny odhlásit.

Odhlašování obědů je možné od 1. listopadu pouze tímto způsobem.

Pozn.: Nově zavedený systém nezahrnuje omlouvání absence dítěte. To řešte ,prosím, nadále telefonicky, případně osobně s příslušným učitelem.

Rubriky
Aktuality základní škola

Třídní schůzky

Dne 7. září od 17 hod se konají třídní schůzky celé školy. Prosíme o účast rodičů.

Děkujeme